SỔ MƠ

Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Giấc mơ Bộ số
1 Ăn chay 86 - 85
2 Ăn mày 01
3 Ăn trộm xe máy 04 - 34 - 43
4 Áo bay 40 - 45
5 Áo tây 00 - 04
6 Bài có tứ quý 63 - 64
7 Bàn ăn bầy đẹp 06 - 60
8 Bằng lòng đồng ý 52 - 32
9 Bánh dày 85
10 Bẻ gẫy đập vỡ 96 - 04
11 Bếp củi cháy to 96 - 21
12 Bị bỏng vào tay 17 - 21
13 Bị giật dây chuyền 65
14 Bị vây đuổi 83 - 38
15 Bụi cây 56 - 65
16 Bùn lầy 73 - 37 - 23
17 Bùn đầm lầy 82 - 62
18 Buộc mắc dây 07 - 14
19 Cá mây chiều 28 - 82
20 Cái cày 26 - 75 - 56
21 Cái chày 11 - 98
22 Cánh tay 18 - 81
23 Cánh tay lông lá 42
24 Cây cảnh trong nhà 06
25 Cày cấy 09 - 90 - 89
26 Cây chuối 34 - 84
27 Cây cổ thụ 50 - 54
28 Cây khế 07 - 70
29 Cây không hoa 75 - 85
30 Cây nhiều lộc 04 - 05