SỔ MƠ

Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Giấc mơ Bộ số
1 Ân ái 25 - 75
2 Ăn chuối 34 - 64
3 Ăn khoai 75 - 85 - 58
4 Ăn thịt mèo 19 - 91
5 Ăn thịt người 83 - 85
6 Ăn tiệc 83 - 87
7 Ăn tiệm 26 - 56 - 21
8 Áo dài nữ 64 - 46
9 Ao hồ sông ngòi 38 - 93 - 54
10 Bà chết sống lại 93 - 96
11 Bà già trẻ em 14 - 41
12 Bà vãi 36 - 76
13 Bãi biển 25 - 93
14 Bãi cá 95 - 83
15 Bài có tứ quý 63 - 64
16 Bãi tha ma 78 - 87
17 Bắn bị thương 48 - 84
18 Bạn hiền 38 - 83
19 Bàn thờ bị đổ 05 - 55
20 Bàn thờ nghi ngút 89 - 98
21 Bánh mì đen 35 - 54
22 Bao diêm 65
23 Bắp cải 50 - 52
24 Bắt cá ở suối 45
25 Bát đĩa 85 - 87
26 Bắt được nhiều cá 23 - 65 - 08 - 56
27 Bể nuôi cá cảnh 14 - 54
28 Bếp củi cháy to 96 - 21
29 Bị bỏng lửa 69 - 80
30 Bị bỏng nước sôi 02