SỔ MƠ

Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Giấc mơ Bộ số
1 Ao hồ sông ngòi 38 - 93 - 54
2 Bà chết sống lại 93 - 96
3 Bàn ăn dọn sạch 42 - 46
4 Bắt cá ở suối 45
5 Bị bỏng nước sôi 02
6 Bộ mặt sầu 42 - 61
7 Bơi giữa sông 89 - 98
8 Bông sen 24 - 74
9 Cá sấu 89
10 Cây sai quả 49 - 73 - 36
11 Chết sống lại 62 - 74
12 Chết đuối sống lại 00 - 06
13 Chim sẻ đậu 76
14 Chữ số 22 - 82
15 Con sò 48
16 Con sóc 69, 79
17 Củ su hào 00 - 01 - 06
18 Dọn nhà vệ sinh 26 - 62
19 Dùng lửa đốt súc vật 48
20 Hoa sen 45
21 Hoa súng 10 - 20
22 Ỉa bậy chùi đít không sạch 86 - 98 - 49 - 39
23 Kéo thuyền trên sông 06 - 60
24 Khách sạn 32 - 47
25 Lò sưởi tắt 42 - 47
26 Mình bắn súng lục 61
27 Mình ở khách sạn 64 - 69
28 Mơ hai chữ số 64 - 14
29 Mơ nhiều con số 93 - 39
30 Mơ thấy nhiều con số 92 - 93