SỔ MƠ

Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Giấc mơ Bộ số
1 Áo của vợ 09 - 19 - 91
2 Áo vét 95 - 54 - 59
3 Bà vãi 36 - 76
4 Bán nhẫn vàng 67
5 Bảo vật 06 - 31 - 63 - 82
6 Bẻ gẫy đập vỡ 96 - 04
7 Bị bỏng vào mồm 16 - 50 - 15
8 Bị bỏng vào tay 17 - 21
9 Bị bỏng vào đùi 17 - 71
10 Bị vây đuổi 83 - 38
11 Bộ quần áo vá 06 - 90
12 Buồn vì chồng 01 - 07
13 Buồn vì vợ 09 - 90
14 Ca hát vui chơi 19 - 29
15 Cá vàng 20 - 29
16 Cầu vồng 04 - 40 - 45
17 Chim ỉa vào người 27
18 Con trai cho vàng 43
19 Con vẹm 61 - 62
20 Con vịt 49
21 Con voi 13 - 53
22 Cưới vợ 70 - 65 - 69
23 Cười với bản thân 21 - 61
24 Cười với nam 09 - 59
25 Cười với phụ nữ 07 - 09
26 Cứt vứt vào nhà 63
27 Dây chuyền vàng 08 - 80
28 Dậy võ 56 - 06
29 Dọn nhà vệ sinh 26 - 62
30 Dùng lửa đốt súc vật 48