SỔ MƠ

Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Giấc mơ Bộ số
1 Ăn hàng 03 - 04 - 52 - 19
2 Ăn thịt người 83 - 85
3 Anh em gặp nhau 01
4 Áo bu dông 08 - 06 - 56
5 Áo của chồng 07 - 70
6 Ao hồ sông ngòi 38 - 93 - 54
7 Bà chết sống lại 93 - 96
8 Bà già trẻ em 14 - 41
9 Bắn bị thương 48 - 84
10 Bắn cung tên 77 - 72
11 Bán hàng 18 - 28 - 98
12 Bán nhẫn vàng 67
13 Bàn thờ nghi ngút 89 - 98
14 Bằng lòng đồng ý 52 - 32
15 Băng đạn 32
16 Bánh ngọt 52 - 02
17 Bắp ngô 85 - 35 - 53
18 Bát ngọc 30 - 70
19 Bát nhang 02 - 52 - 24
20 Bẻ gẫy đập vỡ 96 - 04
21 Bè gỗ 19 - 69
22 Bẻ ngô 53 - 35
23 Bị bỏng lửa 69 - 80
24 Bị bỏng nước sôi 02
25 Bị bỏng vào mồm 16 - 50 - 15
26 Bị bỏng vào tay 17 - 21
27 Bị bỏng vào đùi 17 - 71
28 Bị con gái bắt nạt 65 - 07
29 Bị ghép tội 46 - 73 - 21
30 Bị giật dây chuyền 65