SỔ MƠ

Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Giấc mơ Bộ số
1 Ăn chay 86 - 85
2 Ăn chua 93 - 39
3 Ăn chuối 34 - 64
4 Ăn hàng 03 - 04 - 52 - 19
5 Ăn hoa quả 84 - 68
6 Ăn khoai 75 - 85 - 58
7 Ăn thịt mèo 19 - 91
8 Ăn thịt người 83 - 85
9 Ảnh bà cụ 54 - 59
10 Ánh chớp 53 - 35
11 Anh em gặp nhau 01
12 Áo của chồng 07 - 70
13 Áo của phụ nữ 00 - 02
14 Ao hồ sông ngòi 38 - 93 - 54
15 Áo hoa 22 - 33
16 Áo thể thao 43 - 34
17 Bà chết sống lại 93 - 96
18 Bà chửa 09 - 29 - 39
19 Bãi tha ma 78 - 87
20 Bàn ăn dọn sạch 42 - 46
21 Bắn bị thương 48 - 84
22 Bán hàng 18 - 28 - 98
23 Bạn hiền 38 - 83
24 Bán nhẫn vàng 67
25 Bàn thờ 15 - 43 - 46 - 95
26 Bàn thờ bị đổ 05 - 55
27 Bàn thờ nghi ngút 89 - 98
28 Bánh dày 85
29 Bánh mì đen 35 - 54
30 Bánh ngọt 52 - 02