SỔ MƠ

Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Giấc mơ Bộ số
1 Ăn khoai 75 - 85 - 58
2 Bị kẻ thù dọa 39 - 72
3 Bốn người khiêng quan tài 43 - 44 - 54
4 Buồng kín 41 - 70 - 72
5 Cái kẹo 36 - 02
6 Cái kim 84 - 34
7 Cái kính 85
8 Cây khế 07 - 70
9 Cây không hoa 75 - 85
10 Chỗ kín đàn ông 01 - 21
11 Chơi tú lơ khơ 03 - 62
12 Con khỉ 72 - 27
13 Củ khoai 75 - 95
14 Cứu đàn ông khỏi chết đuối 54
15 Hai người khiêng quan tài 83 - 87
16 Hành kinh 67 - 68
17 Ỉa bậy chùi đít không sạch 86 - 98 - 49 - 39
18 Kè cầu ao 66 - 61 - 70
19 Kẻ chăn trâu 13 - 31 - 60
20 Kẻ cướp 03 - 83
21 Kẻ trộm cậy cửa 79 - 20
22 Kéo thuyền 38 - 83 - 88
23 Kéo thuyền trên sông 06 - 60
24 Kêu cứu 35 - 65
25 Khách hàng 30 - 89
26 Khách sạn 32 - 47
27 Khai thác vàng 12 - 21 - 10 - 01
28 Khâm phục 37 - 73
29 Khăn mặt 73 - 96
30 Khăn màu hồng 04 - 24