SỔ MƠ

Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Giấc mơ Bộ số
1 Áo bu dông 08 - 06 - 56
2 Áo dài nữ 64 - 46
3 Bàn ăn dọn sạch 42 - 46
4 Bánh dày 85
5 Bao diêm 65
6 Bị giật dây chuyền 65
7 Bị kẻ thù dọa 39 - 72
8 Bị đánh bằng dao 01 - 12
9 Buộc mắc dây 07 - 14
10 Con dấu 25 - 75
11 Con dê 15 - 35 - 75
12 Con dệp 82 - 85
13 Dao găm 07 - 17
14 Dao phay 85
15 Dao xây 16 - 61
16 Dắt bò 02, 28
17 Dắt trâu 29
18 Dầu hỏa 17 - 71 - 16 - 61
19 Dây chuyền vàng 08 - 80
20 Dậy võ 56 - 06
21 Dây xích 04 - 46 - 61
22 56
23 Diều hâu 68 - 67
24 Dọn nhà vệ sinh 26 - 62
25 Dông bão 08
26 Dùng lửa đốt súc vật 48
27 Dương vật 21 - 12 - 51
28 Hiếp dâm 92 - 84
29 Lọc dầu 37 - 57 - 97
30 Lửa đốt dế mèn 27 - 72