SỔ MƠ

Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Giấc mơ Bộ số
1 Ăn cắp xe đạp 34 - 43
2 Ăn trộm xe máy 04 - 34 - 43
3 Bánh xe 82
4 Bến xe 58 - 98
5 Bẹp lốp xe 58 - 98
6 Biển xanh 68 - 83 - 06
7 Cái màn xanh 14 - 41
8 Cái xẻng 63 - 64
9 Cái xích 79 - 82
10 Cây xoan 49 - 94
11 Cho con xe 69 - 96 - 64
12 Cho xe 29 - 79 - 92
13 Chó đuổi chạy xuống ao 68
14 Chơi xuân 19 - 39
15 Chuồng xí 39 - 67
16 Chuyển nhà xí 09
17 Cò xanh 02 - 73
18 Cuốc xẻng 68
19 Cứu người rơi xuống ao 07 - 16 - 18
20 Dao xây 16 - 61
21 Dây xích 04 - 46 - 61
22 Et xăng 64 - 74
23 Gặp ăn xin 24 - 76 - 86
24 Hàn bánh xe 41 - 46
25 Lốp xe đạp 01 - 08
26 Mất xe tìm thấy 28 - 82 - 92
27 Mất xe tìm thấy được 67 - 64
28 Mất xe đạp 28 - 82
29 Mất xe đạp lại tìm thấy được 28 - 13 - 61
30 Màu xanh 09 - 90 - 45 - 95