SỔ MƠ

Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Giấc mơ Bộ số
1 Ăn cắp xe đạp 34 - 43
2 Ăn trộm xe máy 04 - 34 - 43
3 Bánh xe 82
4 Bến xe 58 - 98
5 Bẹp lốp xe 58 - 98
6 Biển xanh 68 - 83 - 06
7 Cái xẻng 63 - 64
8 Cái xích 79 - 82
9 Cây xoan 49 - 94
10 Cho con xe 69 - 96 - 64
11 Cho xe 29 - 79 - 92
12 Chó đuổi chạy xuống ao 68
13 Chơi xuân 19 - 39
14 Chuồng xí 39 - 67
15 Chuyển nhà xí 09
16 Cò xanh 02 - 73
17 Cuốc xẻng 68
18 Cứu người rơi xuống ao 07 - 16 - 18
19 Dao xây 16 - 61
20 Dây xích 04 - 46 - 61
21 Et xăng 64 - 74
22 Gặp ăn xin 24 - 76 - 86
23 Hàn bánh xe 41 - 46
24 Lốp xe đạp 01 - 08
25 Mất xe tìm thấy 28 - 82 - 92
26 Mất xe tìm thấy được 67 - 64
27 Mất xe đạp 28 - 82
28 Mất xe đạp lại tìm thấy được 28 - 13 - 61
29 Màu xanh 09 - 90 - 45 - 95
30 Mơ thấy tiền xu 01 - 02