SỔ MƠ

Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Giấc mơ Bộ số
1 Ăn cắp xe đạp 34 - 43
2 Ánh chớp 53 - 35
3 Anh em gặp nhau 01
4 Áo của phụ nữ 00 - 02
5 Bàn ăn bầy đẹp 06 - 60
6 Bánh pháo 34
7 Bắp cải 50 - 52
8 Bắp ngô 85 - 35 - 53
9 Bẻ gẫy đập vỡ 96 - 04
10 Bếp củi cháy to 96 - 21
11 Bếp lò 43 - 63 - 83
12 Bẹp lốp xe 58 - 98
13 Bếp lửa 20 - 25 - 54
14 Bếp đun 40 - 49
15 Bị ghép tội 46 - 73 - 21
16 Bị phạt 51 - 56
17 Bộ mặt đẹp 22 - 98 - 39
18 Buồn phiền 42 - 32
19 Cá chép 58
20 Cái nhìn hẹp hòi 72 - 27
21 Con dệp 82 - 85
22 Con rệp 98
23 Cười với phụ nữ 07 - 09
24 Cưỡng ép 03 - 38 - 83
25 Cứt đầy ống quần phải thay 91 - 92
26 Dao phay 85
27 Gái đẹp 38 - 83
28 Gặp ăn xin 24 - 76 - 86
29 Gặp cây đa 09 - 05 - 12
30 Gặp cụ già đạo đức 41 - 64 - 62