SỔ MƠ

Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Giấc mơ Bộ số
1 Ăn cơm 74 - 85
2 Ăn mày 01
3 Ăn thịt mèo 19 - 91
4 Ăn tiệm 26 - 56 - 21
5 Ăn tôm 83 - 89
6 Ăn trộm 01 - 90
7 Ăn trộm cá 63 - 78 - 87
8 Ăn trộm xe máy 04 - 34 - 43
9 Anh em gặp nhau 01
10 Áo mưa 87 - 42 - 07 - 67
11 Áo trẻ em 01 - 00 - 05
12 Bà già trẻ em 14 - 41
13 Bãi tha ma 78 - 87
14 Bánh mì đen 35 - 54
15 Bánh tẩm bột rán 53 - 65
16 Bao diêm 65
17 Bị bỏng vào mồm 16 - 50 - 15
18 Bị mẹ chửi 16 - 37
19 Bị mẹ chửi rủa 83 - 97
20 Bị đấm 58
21 Bia mộ 05 - 85
22 Bỏ mặc 01 - 10 - 11 - 16
23 Bộ mặt buồn 51 - 56
24 Bộ mặt sầu 42 - 61
25 Bộ mặt tươi cười 41 - 46
26 Bộ mặt đẹp 22 - 98 - 39
27 Bố mẹ 20 - 60 - 21
28 Bom đạn 22 - 62
29 Bóng ma 72 - 85
30 Bữa ăn một mình 74 - 31 - 84 - 14 - 16