SỔ MƠ

Tìm theo chữ cái:
A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z
STT Giấc mơ Bộ số
1 Ăn chua 93 - 39
2 Ăn chuối 34 - 64
3 Ăn củ đậu 38 - 39
4 Ăn hoa quả 84 - 68
5 Ăn no quá 95 - 79
6 Ăn thịt người 83 - 85
7 Ăn trưa 01 - 02 - 92
8 Ảnh bà cụ 54 - 59
9 Anh em gặp nhau 01
10 Áo bu dông 08 - 06 - 56
11 Áo của chồng 07 - 70
12 Áo của phụ nữ 00 - 02
13 Áo của vợ 09 - 19 - 91
14 Áo dài nữ 64 - 46
15 Áo mưa 87 - 42 - 07 - 67
16 Ao ước 25 - 52
17 Bà chửa 09 - 29 - 39
18 Bài có tứ quý 63 - 64
19 Bắn bị thương 48 - 84
20 Bắn cung tên 77 - 72
21 Bàn thờ nghi ngút 89 - 98
22 Bảo lãnh đỡ đầu 86
23 Bắt cá ở suối 45
24 Bật lửa 07 - 70 - 75
25 Bất lực 26 - 32
26 Bắt được nhiều cá 23 - 65 - 08 - 56
27 Bể nước 62 - 81
28 Bể nước ăn 45 - 62 - 21
29 Bể nuôi cá cảnh 14 - 54
30 Bếp củi cháy to 96 - 21